Integritespolicy

På Skellefteå Bryggeri, som vi i denna text benämner SBAB, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns att tillgå på vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och generella användare av SBABs tjänster. Policyn talar för hur vi behandlar dina personuppgifter. Vid eventuella frågeställningar, kontakta oss.

Hur fungerar behandlingen av personuppgifter?

Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som dem behövs för att uppfylla dem ändamål dem används till.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter.

Hur fungerar behandlingen av personuppgifter?

Nykundsregistrering och kreditkontroll

Behandling av leveranser och beställningar

För generell kontakt med dig som kund

För utskick av information som förändringar i sortiment eller gällande priser

Vid organisering kring mässa/event

Statistiklistor för att lokalisera efterfrågan hos dig som kund

För att enligt lagstiftning kunna deklarera för alla uppgifter som har med vår verksamhet att göra till myndigheter och organ. Detta ska i sin tur underlätta vid eventuella utredningar. 

Vilka personuppgifter är det vi samlar in?

Vi registrerar uppgifter vid nykundsregistrering av såväl företagskunder som privatkunder, när du gör beställningar. Även vid arrangemang som mässor, events och dylikt så registreras samma typ av information. Denna information kan till exempel omfatta organisationsnummer/personnummer, kontaktuppgifter (som e-post, adress eller telefonnummer) och även betalningsinformation. 

Alla uppgifter som lagras gör så i enlighet med svensk lagstiftning.

Dina rättigheter

Vi använder aldrig dina uppgifter för att sälja eller byta information. All hantering av din personuppgiftsinformation sker i enlighet med dig.  

Du kan när som helst begära att skriftligen ta del av dem uppgifter vi har lagrade om dig och begära korrigering av uppgifter om dessa är fel på något sätt. Du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter så länge det inte strider mot lagstadgat krav. 

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies. Det innefattar en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Syftet med cookies är att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen och den visar även information för webbplatsen hur användare surfar. 

Vidare information om hur cookies fungerar och hur du tar bort dem finns på Post- och Telestyrelsens hemsida www.pts.se

personuppgiftsansvarig

Företag: Skellefteå Bryggeri AB
Organisationsnummer: 556829-8227
Adress: Box 725, 931 27 Skellefteå
Epost: info@skellefteabryggeri.se
Telefon: 0703088976